::  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 16 ธันวาคม 2553  ::
 
   เลขที่ : ศธ. 0535/011
 
   เลขที่ : สนภ. 004/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 005/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 005/2554
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) 005/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 006/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 007/2554
 
   เลขที่ : สนภ. 008/2554
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์